TAO felajánlás a gyakorlatban

A vonatkozó törvény értelmében a támogatást nyújtó adózók 2015 januártól két rendszer közül választhat:

  1. a társasági adókedvezmény rendszerének keretein belül nyújtanak támogatást,  (Tao. törvény 22/C§ vagy,
  2. az adófelajánlás – jóváírás rendszerében, amely a 2015. január 1-jével hatályba lépő új szabályok szerint (Tao. törvény 24/A§.) („rendelkezés az adóról”).

A két rendszert nem lehet egymással párhuzamosan alkalmazni egy adóévben, az adózóknak mindenképpen választaniuk kell. Érdemes tehát kiszámolni, hogy mikor melyik éri meg jobban. A döntés meghozatalában adótanácsadó kollégáink ingyenesen állnak rendelkezésükre.

  1. Az adófelajánlás rendszere (Tao. 24/A§)

A törvény értelmében, 2015-tól a filmalkotás, előadó-művészet és a látványcsapat-sportok támogatását egy új rendszer szerint is megtehetik a vállalkozások, mely előnyeit tekintve verseng a korábbi előnyökkel.

A társasági adókötelezettség alá eső vállalkozások ugyanis ezentúl havonta vagy negyedévente társasági adóelőlegük 50%-ának felajánlásáról rendelkezhetnek és cserébe adójóváírásra jogosultak. A felajánlásáról szóló NAV elektronikus nyilatkozatot az adóéven belül ötször módosíthatják, tehát a kedvezményezett és a támogatás összege ily módon év közben változhat. Év végéig összesen a tárgyévre jutó adó maximum 80%-ról tehetnek nyilatkozatot a még fel nem használt keret terhére legkésőbb az év végi feltöltés és a végleges éves adóbevallás időpontjáig.

Az új rendszerben az adóelőlegeket továbbra is be kell fizetni az adóhatóságnak, és a felajánlott adóelőleget az adóhatóság továbbítja a kedvezményezettek felé, úgy hogy közben a felajánlás helyességét, a benyújtott támogatási igazolásokat és a támogatók valamint a kedvezményezettek adótartozás mentességét (max. 100000.- forint tartozása lehet) is ellenőrzi.

Az új rendszerben a támogatók az adófelajánláshoz kötődően adójóváírást kapnak, ennek összege, ha adóelőlegből támogat a vállalkozás a felajánlott támogatási összeg 7,5%-a, ha pedig csak az év végén esedékes adóból ad támogatást, akkor annak 2,5-4,9%-a.

Példa:

Új rendszer szerint

5.000.000 Ft az előlegfizetési kötelezettség

2.500.000 Ft., az előleg 50%-a, felajánlható összeg

312.500 Ft. a kiegészítő támogatás, felajánlható összeg 12,5%-a

2.187.500 Ft a támogatási összeg

Összességében 162.422 Ft adójóváírás realizálódik adózó adószámláján, támogatási összeg 7,5%-a.

Amennyiben előleg terhére, ugyanekkora összeggel számolva ezt három feltöltésnél megismétli, akkor az összesen elérhető adójóváírás: 487. 266 Ft.

Kiegészítő támogatás:

A kiegészítő támogatás kiszámítása nem az adóalaptól függ 2015-től az új rendszerben, tehát a jövőben ennél a számításnál nem kell figyelembe venni, hogy Támogató kisadózó vagy nagyadózó. A felajánlható támogatási összeg az adóelőleg 50%-a a teljes támogatási összeg. Ennek a 12,5%-a lesz minden esetben a kiegészítő támogatás. Amennyiben a kiegészítő támogatás erejéig adózó szponzori szerződést kíván kötni, úgy abban az esetben a 12,5% nettónak számít és az áfát pluszban kell rá megfizetnie.

Túlutalás esetén, nincs lehetősége a támogatónak átvezetésre, kiutalásra. A 80%-os felajánlható adómérték fölé elutalt összeg, amíg nem fogy el, addig támogató nem adhat új támogatást.

Fontos megjegyezni egy általános kifogást a támogatók részéről, miszerint adott cég a keretét fejlesztési tartalékba tette. A két dolog nem zárja ki egymást, tehát azon cégek, akik fejlesztési tartalékot képeztek, vagy azon KKV-k, akik hitelkamat támogatásos beruházásban vannak, szintén élhetnek a TAO rendszer előnyeivel.

Azon cégek, akik eddig azért nem vették igénybe ezt a támogatási formát, mert az csökkentette az adóalapjukat jó hír, hogy az előleg terhére történő támogatás nem érinti az EBIDTA-t.

Ha már úgyis utalna a NAV-nak, akkor javasoljuk, hogy vegye igénybe ezt az adócsökkentési megoldást.

  1. Társasági adókedvezmény (régi rendszer szerinti támogatás a Tao. 22/C §)
  2. Adózási előnyök

A társasági adóról szóló törvény, illetve a látvány-csapatsportágak támogatásáról szóló kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy különböző csapatsportágakat (jégkorong, kézilabda, vízilabda, kosárlabda, labdarúgás) gazdasági társaságok oly módon támogassanak, hogy az számunkra nem jelent többlet anyagi ráfordítást, hiszen azt az államháztartás részére befizetendő társasági adójukból fizetik ki. A támogatási rendszer által a gazdasági társaság az adófizetési kötelezettsége terhére adja át a támogatás összeget, melyért „cserébe” adó-, és adóelőleg fizetési kedvezményben részesül.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a támogatásért cége adókedvezményben részesül, ezért reklámfelületet, megjelenést a sportszervezetek nem biztosíthatnak. A támogatási rendszer a támogató részére elsősorban adókedvezményt nyújt, azonban lehetőség van a klasszikus szponzorációval járó megjelenés biztosítására és az adókedvezmény érvényesítésére is:

  1. évben induló sportfejlesztési programok támogatása esetén az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg (vagyis a támogatás), rá vonatkozó adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében a sportszervezetnek vagy az adott sportág országos sportági szakszövetségnek befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette.

Az adókedvezmény számítását (10%-os TAO kulcs esetén) az alábbi példával szemléltetném:

Adóalap 100 000 000 Ft

Adó (10%) 10 000 000 Ft

Felajánlható támogatás (adó 70%-a)  7 000 000 Ft

Új adóalap 93 000 000 Ft

Új adó 9 300 000 Ft

Egyesületnek utalandó: 7 000 000 Ft

NAV-nak utalandó: 2 300 000 Ft

Kiegészítő (szponzori) támogatás: 525 000 Ft

Adómegtakarítás: 175 000 Ft

A két rendszer 2015-ben párhuzamosan működik, az adózó választhat, hogy melyik felel meg neki jobban.

Az adózónak támogatási szándékáról a rendelkezést, a feltöltési határidőt megelőző hónap utolsó napjáig jelezheti a NAV felé. Pl: július 20-i feltöltés esetén a támogatást június 30-ig kell jelezni.

III. A két támogatási technika összehasonlítása

Régi rendszer – év végi feltöltés terhére Új rendszer – előleg terhére
Pénz útja Direkt utalás a támogatottnak NAV felé, majd NAV utalja tovább Támogatottnak
Adókedvezmény 2,5%-4,9% adókedvezmény 7,5% adójóváírás
Szerződéses háttér Felek egymás között Felek egymás között+NAV rendelkező nyilatkozat
NAV nullás támogatónak feltétel max. 100000.- köztartozás engedélyezett
NAV nullás támogatottnak feltétel feltétel
Igazgatási díj 20000.- 15000.-
Elért adókedvezmény felhasználhatósága 6 év Következő adóévben jóváíródik(2016-ban először)
Támogatási igazolás elkészülte sport: előre, film, el-műv. utólag előre minden esetben
Támogatottak száma korlátlan korlátozott
Adó hány %-ka ajánlható fel 70% 80%
Adóalap csökkentő tétel igen nem
Érinti az EBITDA-t? igen nem
Támogatás elutalásának határideje december 20.ill. eltérő adóéveseknél a tárgyhó 20. tárgyhó 20.
Támogatás elutalásának feltétele támogatási szerződés támogatási szerződés
befogadhatóság igazolása befogadhatóság igazolása
NAV-nullás határidőben beadott bevallás
Kiegészítő támogatási szerződés határidőben beadott rendelkező nyilatkozat
max. 100000.- köztartozás engedélyezett
Utalások száma Támogatottanként 2-4 összesen 1 db, a NAV teljesíti az utalásokat