Letölthető anyagok

Jogszabályok

A támogatás szervezetrendszere (.pdf)
NEFMI fífizetés (.pdf)
SZJA, EKHO, TAO (.pdf)
Támogatási rendszer 107/2011 kormányrendelet (.pdf)
Támogatási rendszer 107/2011 kormányrendelet (.doc)
Támogatási rendszer 107/2011 kormányrendelet (.docx)
Sporttörvény (.doc)
TAO 2012 (.doc)

Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ)

Áfa nyilatkozat (.pdf)
Benchmark Eszközök 2014/15 (.pdf)
Benchmark eszközök 2015/16 (.pdf)
Benchmark fizetés 2014/15 (.pdf)
Benchmark fizetés 2015/16 (.pdf)
Benchmarking 2012/13 (.pdf)
Elszámolási szabályzat 2014.12.11 (.pdf)
Útmutató az elszámolási szabályzathoz (.pdf)
Fontos változás (.pdf)
Követelmények jégcsarnok létesítéséhez (.pdf)
MJSZ fejlesztési stratégia 2011 – 2016 (.pdf)

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ)

2013
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-át érintő módosítások (.pdf)
Látvány-csapatsportok támogatási rendszere (.pdf)
Áfa nyilatkozat 2012/13 (.docx)
Elszámolási útmutató 2012/13 (.doc)
Beruházási melléklet Elszámolási Útmutatóhoz 2012/13 (.doc)
Kiegészítő támogatás szerződés minta (.docx)
NAV tájékoztató (.pdf)

2014
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-át érintő módosítások (.pdf)
Kiegészítő támogatás (.pdf)
75/2014. (III. 13.) Korm. rendelet (.pdf)
Benchmark 2014/15 (.pdf)
Az 1%-os befizetési kötelezettség, mint a sportcélú adókedvezmény igénybevételének feltétele (.pdf)
Áfa nyilatkozat 2013/14 (.doc)
TAO elszámolás 2. számú melléklet – Könyvvizsgálói összesítő adatlap (.xls)
TAO elszámolás 1. számú melléklet – Elszámolási táblázat (.xls)
Saját tulajdonú gépjármű üzemanyag elszámolás (.xlsx)
Részletező elszámolási táblázat 100.000 Ft alatti számlákhoz (.xls)
Elszámolási útmutató kosárlabda sportszervezetek részére (.pdf)
Együttműködési megállapodás minta (.docx)

2015
A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (.pdf)
Tájékoztató a látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól (.pdf)
Együttműködési megállapodás minta TAO. TV. 24 (.doc)
Elszámolási útmutató 2014/15 (.docx)
Tájékoztató a TAO. TV. 22/C.§ és a TAO. TV. 24/A.§ benyújtáshoz (.pdf)
Benchmark 2015/16 (.pdf)
ÁFA. nyilatkozat 2015/16 (.docx)
A Kormány 170/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete és 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról (.pdf)
A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) (.pdf)
Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ)

Elszámoláshoz szükséges dokumentumok
Elszámolási útmutató (.doc)
ÁFA. nyilatkozat (.doc)
Saját busz költségelszámolás minta (.xls)
Részletező elszámolási táblázat 100.000 Ft alatti számlákhoz (.xls)
TAO. elszámolás 2. számú melléklet Könyvvizsgálói összesítő adatlap (.xls)
TAO. elszámolás 1. számú melléklet Elszámolási táblázat (.xls)

TAO információk – dokumentumok
Támogatási megállapodás minta (.doc)
Nyilatkozat Együttműködési megállapodáshoz (.doc)
Kiegészítő támogatási szerződés (.doc)
Információk a 2014/15-ös pályázati időszakra vonatkozóan (.pdf)
Együttes kérelem Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés c) pontja alapján történő igazolás kiállítására (.docx)
A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (.pdf)
Együttműködési megállapodás minta TAO. tv. 24/A. § szerinti felajánláshoz (.doc)
Tájékoztató TAO tv. 24/A. § pontjához (.docx)
TÁJÉKOZATÓ A TAO. TV. 22/C. § SZERINTI TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSOK ÉS A TAO. TV. 24/A. § SZERINTI ADÓ-FELAJÁNLÁS FELTÉTELÉT KÉPEZŐ IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁHOZ (.doc)
Elszámolási útmutató (.pdf)
Információk 2015/16 (.pdf)

Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)

TAO elszámolás felhasználói kézikönyv (.pdf)
Gyakran Ismételt Kérdések (.pdf)
Szakmai beszámoló 4. melléklet minta (.doc)
Dokumentum mátrix 3. számú melléklet (.xlsx)
Könyvvizsgálói összesítő adatlap 2. számú melléklet (.xls)
Összesített elszámolási táblázat 1. számú melléklet (.xls)
Támogatás felhasználás összesítő tábla 5. számú melléklet (.xlsx)
Felhasználási nyilatkozat 6. számú melléklet (.docx)
Személyi jellegű költségek összesítője 7. számú melléklet (.xlsx)
ÁFA. nyilatkozat 8. számú melléklet (.doc)
Elszámolási szabályzat (.pdf)
Elszámolhatósági korlátok (.pdf)
Ingatlan egységárak (.pdf)
ÁFA nyilatkozat (.doc)
Elszámolási útmutató (.pdf)

TAO 2011/12
Sportfejlesztési program (.pdf)
Sportfejlesztési program – határozat [1] (.pdf)
Sportfejlesztési program – határozat [2] (.pdf)

TAO 2012/13
Értékelési elvek (.doc)
Tájékoztatás a hosszabbítással kapcsolatos teendőkről (.pdf)
Tájékoztató a sportfejlesztési program módosításához (.pdf)
Tájékoztató sportszervezetek részére [03051] (.doc)
Tájékoztató a sportfejlesztési program elfogadását követő teendőkről (.doc)
Kitöltési útmutató [20122] (.pdf)

TAO 2013/14
Tájékoztató sportfejlesztési program hosszabbításához [1] (.pdf)
Tájékoztató sportfejlesztési program hosszabbításához [2] (.pdf)
Tájékoztató sportfejlesztési program meghosszabbításához [3] (.pdf)
Útmutató sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó kérelem kitöltéséhez (.pdf)
Közreműködői díj jogszabályi módosulása (.pdf)
Értékelési elvek (.pdf)
Tájékoztató (.pdf)
Támogatási szerződés minta (.pdf)
Szponzori szerződés minta (.pdf)
Tájékoztató a támogatási igazolásokkal kapcsolatos eljárásrendről (.pdf)
Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartásról a TAO. rendszerében (.pdf)

TAO 2014/15
Igazolási kérelem tájékoztató (.pdf)
Támogatási megállapodás – minta (.docx)
Edzésterv [1] (.pdf)
Edzésterv [2] (.pdf)
Sportfejlesztési program tájékoztató (.pdf)
Támogatási igazolási kérelem tájékoztató (.pdf)
TAO. programok értékelésének alapelvei (.pdf)
Pályaárak, építési költségek – Benchmark (.xlsx)

TAO 2016
Sportfejlesztési program tájékoztató (.pdf)
Elszámolási szabályzat (.pdf)
Elszámolhatósági korlátok (.pdf)
Ingatlan egységárak (.pdf)
TAO. programok értékelésének alapelvei (.pdf)

Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ)

TAO 2013/14
Összefoglaló a változásokról (.pdf)
Tájékoztató – kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásról (.doc)
ÁFA. nyilatkozat (.doc)
Saját busz költségelszámolás minta (.xls)
Részletező táblázat 100.000 Ft alatti számlákhoz (.xls)
TAO. elszámolás 2. számú melléklet könyvvizsgálói összesítő adatlap (.xls)
TAO. elszámolás 1. számú melléklet Elszámolási Táblázat (.xls)
Elszámolási útmutató (.doc)

TAO 2014/15
Becsült piaci árak (.pdf)
TAO kategória (.pdf)
Együttműködési megállapodás látvány csapatsport támogatására [1106] (.doc)
Kiegészítő Sportfejlesztési Támogatási Szerződés [1106] (.doc)
24/A Kiegészítő támogatási szerződés minta (.doc)
24/A 5. számú melléklet Együttműködési megállapodás [0211] (.doc)
24/A 1. számú melléklet – Nyilatkozat (.doc)
24/A Együttműködési kérelem (.doc)
22/C Kérelem 5. számú melléklet – kiegészítő szerződés (.doc)
22/C Kérelem 7. számú melléklet Együttműködési megállapodás (.doc) 
Tájékoztató TAO. TV. 24/A (.docx) 
A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (.pdf) 
Tájékoztatás a TAO. Elektronikus kérelmi rendszert érintő változásokról és az ügyintézés rendjéről (.docx)
Saját busz költségelszámolási minta (.xls) 
ÁFA. nyilatkozat (.pdf)
TAO. elszámolás 2. számú melléklet Könyvvizsgálói összesítő adatlap (.xls) 
TAO. elszámolás 1. számú melléklet – Elszámolási táblázat (.xls) 
Elszámolási Útmutató (.pdf)

TAO 2015/16
Versenybírói díjak (.pdf)
Értékesítési elvek (.pdf)
Tájékoztatás a kategóriákról (.pdf)

Nemzeti Sportintézet (NSI)

Adatlap ingatlanfejlesztés igényléséhez országos sportági szakszövetségek, köztestületek számára (.doc)
Adatlap ingatlanfejlesztés igényléséhez sportszervezetek, közhasznú alapítványok, diáksport egyesületek, sportiskolá, számára (.doc)
Adatlap országos sportági szakszövetségek, sportköztestületek számára (.doc)
Adatlap sportszervezetek, közhasznú alapítványok, diáksport egyesületek, sportiskolák, számára (.doc)
Elszámolási útmutató (.doc)
Hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez (TAO) (.doc)
Kérelem támogatási igazolás kiadására (.doc)
Előrehaladási jelentés-minta (.doc)
Támogatási megállapodás-minta (.doc)