Cégeknek

Tisztelt Cégvezető!

Engedje meg, hogy néhány mondatban felhívjam figyelmét egy olyan társasági adó optimalizálási lehetőségre, mellyel az Ön cége egyrészt pénzügyi előnyöket, más részt egy nemes cél támogatását is elkönyvelheti egyidejűleg.

Célunk a projektek finanszírozásán túl a támogatást nyújtó gazdasági társaság üzleti előnyökhöz való jutásának támogatása.

A társasági adóról szóló törvény, illetve a látvány-csapatsportágak támogatásáról szóló kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy különböző csapatsportágakat (jégkorong, kézilabda, vízilabda, kosárlabda, labdarúgás) gazdasági társaságok oly módon támogassanak, hogy az számunkra nem jelent többlet anyagi ráfordítást, hiszen azt az államháztartás részére befizetendő társasági adójukból fizetik ki.

A támogatási rendszer által a gazdasági társaság az adófizetési kötelezettsége terhére adja át a támogatás összeget, melyért cserébe adó-, és adóelőleg fizetési kedvezményben részesül.

2015. évben induló sportfejlesztési programok támogatása esetén az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg (vagyis a támogatás), rá vonatkozó adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségnek befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette.

Ez a jogszabályi változás sem jelent plusz terhet cégére nézve ugyan a korábbi adókedvezményt csökkenti, azonban lehetőséget nyújt szponzori támogatásra, megjelenés biztosítására.

Amennyiben nem 2015-ben, hanem korábban indított programot támogat, úgy ezzel a csökkentéssel nem kell számolnia!

Figyelem: Portfóliónkban van olyan egyesület, akik rendelkezik olyan programmal, melyre cége a korábbi adókedvezményt érvényesítheti.

Kérem, olvassa el a „Támogatóknak” elnevezésű oldalunkat, ahol további üzleti lehetőségekről tájékoztatjuk!

A támogatási rendszer által lehetősége nyílik cége vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) tevékenységének fejlesztésére is. Cégünk segítséget nyújt abban, hogy ne csupán szponzoráció és támogatás, hanem valódi CSR tevékenység legyen az együttműködés eredménye, a versenyképesség és a megbízhatóság növelése érdekében.